DİKSİYON KURSU

PROGRAMIN AMACI:

 • Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,

 • Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,

 • Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,

 • Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,

 • Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,

 • Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 • Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

 • Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

 • Doğru Sesletimin Önemi

 • Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı

 • Ünsüzlerin Doğru Sesletimi

 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları

 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

 • Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

 • Hitabet

 • Doğaçlama

 • Beden Dilinin Etkili Kullanımı

OYUNCULUK - TİYATRO EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMACI: 

 • Oyunculuk Meslek Becerisinin Kazandırılması.

 • Medya Dünyasına Yeni Oyuncu Adaylarının Kazandırılması.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

DİKSİYON BÖLÜMÜ İÇERİĞİ:

 • Soluğun Denetimi, Diyaframın Kullanımı

 • Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

 • Doğru Sesletimin Önemi

 • Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve ile Kullanımı

 • Ünsüzlerin Doğru Sesletimi

 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları

 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

 • Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

 • Hitabet

 • Doğaçlama

 • Beden Dilinin Etkili Kullanımı

 

OYUNCULUK - TİYATRO BÖLÜMÜ İÇERİĞİ:

 • İyi Bir Oyuncuda Bulunması Gereken Özellikler

 • Ses ve Nefes Teknikleri

 • Fonetik (Soluk - Ses - Boğumlama)

 • Artikülasyon

 • Doğaçlama

 • Duyguların İfadesi

 • Beden Dili

 • Metin Çözümleme – Metin Değerlendirme

 • Hareket

 • Oyunculuk

 • Oyunculuk - Rol

 • Oyunculuk - Jest - Mimik

 • KAMERA UYGULAMALARI

 • Kamera Önü Heyecanının Dizginlenmesi

 • Kamera Önünde Duyguların Yansıtılması

 • KAMERA OYUNCULUĞU

Etkili Sunum Teknikleri 

Sunum yapmak kadar yaptığınız sunum üzerinden etki bırakmak da önemlidir. Okulda, işte ya da toplantıda sunum yaparken insanların dikkatini üst düzeyde nasıl tutmanız da bir diğer önemli noktadır. Karşısında uyuklayan ya da sıkılmış bir kitleye karşı sunum yapmaktan hangimiz hoşlanırız ki? Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi alarak siz de bu alanda kendinizi geliştirebilir, çok iyi bir sunucu olabilirsiniz. Öte yandan toplum önünde konuşurken stres, heyecan gibi duygularınızı bu eğitimle kontrol altına alabilirsiniz.

Sunum teknikleri online eğitim programı, kaliteli ve etkili sunum yapabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Sunum teknikleri eğitimiyle sunum becerilerinizi ve yeteneğinizi geliştirebileceksiniz. Topluluk önünde konuşmanın ortaya çıkardığı stres faktörünü bu eğitimle aşabileceksiniz.

Bu eğitimde izleyici kitlesinin nasıl canlı tutabileceğinizi ve bunu yapmak için ihtiyacınız olan materyalleri (video, ses, doküman) nasıl kullanabileceğinizi öğrenebileceksiniz.

EĞİTİM AMACI:

İşleri  gereği  sunum  yapan/yapacak  olan  katılımcıların;  kendilerini  dinleyenleri  ikna eden  mükemmel  sunumlar  hazırlama  ve  sunma  konusundaki  bilgilerini  artırmayı,  becerilerini geliştirmeyi, çevrelerinde  saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar  yapabilmelerini  amaçlar.

Katılımcılar, program  süresince  yapacakları  platform  alıştırmaları  (kişi  başına  6  kez)  ile  sunuş sırasındaki  güçlü  ve  gelişmeye  açık  yönlerini  farkedecek  ve  her  bir  gelişim  alanı konusunda  birebir koçluk alacaklardır.

 Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

 • Etkili sunumlar yapmanın anahtarı olan  temel sunuş becerisini kazanacak,

 • Etkili ve ikna edici bir sunumun nasıl ve hangi noktalara dikkat edilerek hazırlanabileceğini görecek,

 • Farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilecek sunum programlarını nasıl hazırlayacağını öğrenecek,

 • Dinleyicilerin beklentilerine cevap verecek mükemmel sunumun çatısını oluşturabilecek,

 • Dinleyicilerinin ilgisini her zaman en üst seviyede tutmak için gerekli teknikleri kullanabilecek,

 • Stresin olumlu etkisinden yararlanmayı ve seslerini en iyi şekilde kullanmayı öğrenecek,

 • Sunum sırasında kullanılacak görsel malzemeleri en etkin şekilde kullanabilecekler,

 • İzleyiciyi katma teknikleri olarak kullanılacak soru tiplerini öğrenecek ve bunları               kullanabilme konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaşacak,

 • Zorlayıcı sorularla başetme yöntemlerini öğrenecek ve becerilerini geliştirecek,

 • Farklı katılımcı tarzlarını etkin iletişimle yönetebilmenin ip uçlarını öğreneceklerdir.

 EĞİTİM İÇERİĞİ                                                   

Sunumda Ne ve Nasıl İlkeleri

Platform Üzerinde İletişim Becerilerini Kullanmak 

 •   İletişim Becerileri

 • Sunuma Başlarken İlk Algıyı Doğru Yönetecek Giriş (Hazır Duruş)

 • Platformu Etkin ve Amaçları Dahilinde Kullanabilme

 • Doğru Beden Dili Kullanımı

 • Jestler ve Mimikler (Katılımcının Duygusal Varlığına Talip Olabilmek)

 • Merak Uyandırma, Dikkat Çekmek, Monotonluğu Kırmak için Ses

 • Ses Hijyeni Konusunda Yapılması Gerekenler

 • Sesin Etkin ve Doğru Kullanımı

 • Sesin Hızı, Yüksekliği, Tınısı vs.

 • Diyafram Nefesi Neden Önemlidir?

 • Nefes Egzersizleri ile Sunum Öncesi Heyecanı Kontrol Altına Alabilmek

 • Anlamsız Ses ve Sözcüklerden Kurtulabilmenin Reçetesi

 • Mükemmel Sunuşlar ve Mükemmel 

 • Olumlu Atmosfer Yaratmak

 • Açık İletişim kurmak

 • Sunumun Çatısını Oluşturmak

 • İzleyiciyi Katma Teknikleri

 • Katılımcıya Uygun, Etkin İletişimi Destekleyen Doğru Tarz

 • İzleyiciyi  Sunuma Katabilmek  için  Kullanılması  Gereken  Beden Dili  ve  Platform kullanımı

 • Göz Teması

 • İzleyiciyi Katma Teknikleri Olarak Kullanılabilecek Sorular Tipleri

 • Numunelerin Doğru Kullanımı ve Alternatif Öneriler

 • Mizah Yapmanın Yol ve Yöntemleri

 • Görsel Malzemenin Hazırlanması ve Kullanımı