DERİN KAZMA ThetaHealing® tekniği

 

Ön koşular: ThetaHealing Temel (Basic) DNA ve ThetaHealing İleri (Advanced) DNA

(Bu seminer, alabileceğiniz diğer ileri Theta Healing® seminerlerinin ön koşuludur.)

Theta Healing® tekniği ile sorunlarımızın temeline inmek, uygulayıcılara öğretilen kazma çalışması sayesinde olur.

Kullanılan öykülemeli yaklaşım tekniği, bizi zorlayan, kısıtlayan bilinçaltımızın derin ve ulaşılması güç yerlerini kolayca keşfetmemizi sağlar. Daha sonra Theta Healing® tekniğinin, koşulsuz sevgi, inanç çalışması ve his yüklemeleri yapılarak bunlar temizlenir.

Bu seminer Theta Healing® uygulayıcılarına, kazma tekniği konusunda kendine güvenlerini sağlamlaştırma ile ilgili ipuçları ve yöntemler gösterilir; böylece danışanlarınızın kök inançlarını bulma konusunda hızınız ve verimliliğiniz artar.

Eğer problemin kalbini ve kökünü başarılı olarak tanımlayamazsak, hangi kök inancı değiştireceğimizi bilemeyiz. Bu durum yapılan değişikliklerin geçici olmasına ve olumsuz inanç sistemlerinin değişimi engellemesine sebep olur.

Bu seminer, danışanlarınızın yaşamlarını ve kendi davranışlarını anlamasına yardım etme gücünüzü arttıracak; daha sonra yapılan değişimler ve yüklemelerle, seansın sonunda dengeye, hafifliğe ve sağlığa ulaşmalarını sağlayacaktır. 

Bu seminerde ayrıca, bir kazma çalışması sonucunda erdemlere nasıl ulaşılacağını ve erdemlerle ilgili temel bilgileri de edinirsiniz.

Bu seminer ile, ThetaHealing Tekniği ile ileri düzeyde çalışmalar yapılarak teknikte derinleşerek uzmanlık kazanılması amaçlanmaktadır. Blokajlarımızı oluşturan kök inançlarımızı bulmanın, bizi engelleyen biliçaltı düşünce ve kalıplarımıza nasıl ulaşacağımızın yollarını pratik olarak öğreten bir seminerdir. Bu teknikle sorunlarımızın gerçek nedenlerini bulup sebep- sonuç yasasına göre onları değiştirmenin yolları öğretilir. Zaman döngüsü içerisinde tekrar tekrar yaşayıp gerçekliğimiz haline dönüşmüş olan sıkıntılarımızdan veya bizi daha iyiye ulaştırmayan engellerden özgürleşme çalışması gerçekleştirilir.

Seminer İçeriği:

  • Derin Kazma Tekniği’nin 8 yolu

  • Korkularımızı keşfetme

  • Kızgınlık ve Öfke Bize Nasıl Hizmet Eder?

  • Hastalıkların Tutundukları Noktalar

  • Genetik, Kollektif İnançların Getirdikleri

  • İsteklerimizi Yaşamamızın Engelleri

  • Zorluklar

  • Atalarımızdan Gelen Erdemlerimiz

  • Pratik Uygulamalar

Seminer ile Verilenler:

* Seminer Kitapçığı

* Think Institute Of Knowledge tarafından onaylı Uluslararası Theta Healing
Dig Deeper/Derin Kazma Katılım ve Uygulayıcı Belgesi, www.thetahealing.com da yeterlilik belgeli uygulayıcılar arasında yer alma imkanı